About

บริษัท ไทยกัลฟ์ แอบเบรซีฟว์ จำกัด

บริษัท ไทยกัลฟ์แอบเบรซีฟว์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหินขัดและเจียรทั้งประเภท Vitrified bond และ Resiniod bond โดยทำการผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็นการใช้งานเฉพาะทางและการใช้งานทั่วไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทมุ่งเน้นให้กับความต้องการของลูกค้าและคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ โดยพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบตลอดจนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดระหว่างทำการผลิตสินค้า เพื่อจะทำให้สินค้าให้สอดคล้องตามสภาพแวดล้อม การใช้งาน และความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรับปรุง และพัฒนาสินค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สินค้าของเรา

ธุรกิจ

เราผลิตและจำหน่ายหินเจียระไนสำหรับงานขัดผิวในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจง

พันธกิจ

เรายังคงเน้นการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

Time line

2537

ก่อตั้งบริษัท

2537

2538

โรงสีข้าว

2538

2539

แม่พิมพ์ ก่อสร้าง

2539

2540

ชิ้นส่วนรถยนต์

2540

2541

จิวเวอรี่ เครื่องครัว

2541

2542

ชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์

2542

2543

ผลิตภัณฑ์จากไม้

2543

2545

รองเท้า

2545

2548

นาฬิกา

2548

2549

เนื้อสัตว์

2549

2550

กระจก

2550

2551

นมถั่วเหลือง

2551

2553

ชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิค

2553

2554

ต่อเรือ

2554

2557

น้ำพริก

2557

2560

เสื้อผ้า

2560

2561

ผลไม้

2561