มอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิหยดน้ำวันที่ 20 สค. 2564

20/08/2021