ABOUT US

บริษัท ไทยกัลฟ์แอบเบรซีฟว์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหินขัดและเจียรทั้งประเภท Vitrified bond และ Resiniod bond โดยทำการผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็นการใช้งานเฉพาะทางและการใช้งานทั่วไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทมุ่งเน้นให้กับความต้องการของลูกค้าและคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ โดยพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบตลอดจนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดระหว่างทำการผลิตสินค้า เพื่อจะทำให้สินค้าให้สอดคล้องตามสภาพแวดล้อม การใช้งาน และความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรับปรุง และพัฒนาสินค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สินค้าของเรา